Unieke 9+ keuring voor `Kruistocht`

Amsterdam. Het NICAM, de instantie die verantwoordelijk is voor de Kijkwijzer, heeft de jeugdfilm Kruistocht in Spijkerbroek de bijzondere classificatie 9+ gegeven. De classificatie 9 jaar bestaat officieel niet, maar voor de verfilming van het boek van Thea Beckman is een uitzondering gemaakt . Als ondergrens, stelt het NICAM, is de leeftijd van 6 jaar te jong, terwijl met een classificatie van 12 jaar een grote groep kinderen onnodig buitengesloten zou worden. Het is eenmaal eerder gebeurd dat een film in Nederland de 9+-keuring kreeg. Dat was Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Het NICAM loopt met het besluit over de keuring van Kruistocht in Spijkerbroek vooruit op het advies van de Commissie Jeugd, Geweld en Media. Deze concludeerde recent dat het Kijkwijzersysteem goed functioneert, maar verbeterd kan worden door deze extra leeftijdscategorie in te voeren.