Te weinig kennis patiënten over zorg

Patiënten hebben in het nieuwe zorgstelsel onvoldoende toegang tot informatie over de zorg en zijn daardoor nog vrijwel geheel afhankelijk van hun behandelaar. Daarom moet er een laagdrempelig kennis- en adviescentrum komen waar patiënten antwoord krijgen op vragen over hun rechten en mogelijkheden. Dat schrijft de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) in een advies dat vanmiddag aan minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) wordt gegeven.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een ‘zorgconsumentenwet’, die de rechten van patiënten bundelt. Veel politieke partijen hebben dat ook in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

De patiëntenorganisatie NPCF kwam met het idee, maar minister Hoogervorst heeft zich er altijd tegen verzet. Onder druk van de Tweede Kamer vroeg hij een spoedadvies aan de RVZ, een van zijn belangrijkste adviesorganen. De RVZ ontraadt de bewindsman nu zo’n aparte wet in het leven te roepen.

„Zo’n overkoepelende wet vergroot de helderheid voor de patiënt helemaal niet”, zegt R. Meijerink, voorzitter van de RVZ. „Het is ook ondoenlijk, verschillende onderwerpen zijn niet in eenzelfde juridisch kader te passen.”

Hij noemt het wel „heel erg”, dat patiënten weinig informatie hebben over bijvoorbeeld hun aanspraken op thuiszorg, behandelingen in ziekenhuizen, of medische missers en de vraag wie dan aansprakelijk is.

Dat probleem is volgens de RVZ onder meer op te lossen als de overheid een kennis- en adviescentrum opricht. In zo’n centrum zouden bestaande patiëntgerichte organisaties en activiteiten samen moeten worden gevoegd. Te denken valt aan de Nederlandse Zorgautoriteit, de koepel van patiëntenorganisaties, activiteiten van de Inspectie voor de Volksgezondheid en het College voor Zorgverzekeringen, evenals de zorgsite kiesbeter.nl.

Meijerink: ,,Nu coördineert niemand het openbaar maken van informatie. Minister Hoogervorst vindt dat het veld dat maar moet regelen. Wij vinden het een publieke taak.”

De RVZ adviseert de minister ook het klachtenrecht te versterken. „Nu weet een patiënt niet waar hij met een klacht naar toe moet.”