stelling

Rumsfeld had niet moeten opstappen, maar Bush zelf

Stem op nrc.nl/next of sms

nrc eens

nrc oneens

nrc neutraal

naar 3669

Het stemmen per sms kost 25 cent, je ontvangt per stem een bericht met de tussenstand.

Kijk voor de uitslag op nrc.nl/next

Zestig procent van de stemmers was het niet eens met de stelling ‘Politici moeten na maximaal acht jaar plaatsmaken voor nieuwkomers’. 32 procent was het wel eens, 7 procent stemde neutraal.