Ruzie provincies en gemeenten over belastingheffing

Rotterdam. De provincies dreigen ieder overleg met de gemeenten op te schorten als zij een manifest aannemen waarin wordt gepleit de rol van de provincies terug te dringen ten gunste van gemeenten. Het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO), de koepelorganisaties van de provincies, roept in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op om tijdens een bijzondere ledenvergadering van de VNG, niet akkoord te gaan met het manifest. De provincies zijn boos dat de gemeenten een einde willen maken aan de zogenoemde open huishouding van de provincies, dat wil zeggen de vrije speelruimte van provincies om beleidsmatig én financieel maatschappelijke problemen te lijf te gaan, onder meer door het heffen van belastingen.