‘Praat in campagne ook over Europa’

De burger heeft recht op politieke stellingname over ‘Europa’. Daarom moet dit onderwerp alsnog inzet worden van de verkiezingscampagne.

Dit zei oud-eurocommissaris Frans Andriessen vanochtend bij de presentatie van het rapport ‘Europa een prioriteit!’ door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De AIV, waarvan Andriessen vice-voorzitter is, heeft dit rapport versneld uitgebracht in de hoop de discussie over Europa tijdens de campagne alsnog aan te zwengelen. Volgens Andriessen laten politici zich teveel afschrikken „door vermeende euroscepsis bij de burgers”.

De AIV, onder voorzitterschap van minister van Staat Frits Korthals Altes, vindt dat regering en politieke partijen onvoldoende rekening houden met het grote belang van de EU voor Nederland. „Europa lijkt wel niet meer nodig, terwijl Europa meer nodig is dan ooit”, aldus Andriessen. „Op terreinen als migratie en terreur- en criminaliteitsbestrijding is een Europese aanpak op korte termijn vereist”, zei hij. Volgens de AIV zijn de Nederlandse burgers op „het verkeerde been gezet” door de uitgebreide discussie over de kosten van de Unie. Andriessen: „Daarom zijn we daarmee begonnen in ons rapport. De EU is helemaal niet duur. Het is daarom van groot belang dat er snel een onafhankelijke financiering komt voor de Unie.” Gevraagd naar wat hij hiermee precies bedoelt, zei hij: „dat kan een Europese belasting zijn.” In het rapport constateert de AIV dat het „na de onvrede over het Grondwettelijk Verdrag” niet het moment is „te pleiten voor een nieuw financieringssysteem door middel van Europese belastingen.”

Andriessen zei dat de AIV zich niet uitspreekt over de vraag of een nieuw Europees Verdrag aan een referendum moet worden onderworpen, maar dat hij persoonlijk geen voorstander van referenda is. „Omdat die meestal niet gaan over het onderwerp dat ter tafel ligt.”