Ongeluk heerst in boerenfamilies

rotterdam. Kinderen op een boerderij hebben een viermaal zo grote kans op een ongeluk als hun ouders ook ooit op de boerderij gewond raakten, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek dat deze week gepubliceerd is in Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. Boerderijkinderen lopen sowieso al meer ongevalrisico dan stadskinderen, onder meer vanwege de grote machines op het erf . Het onderzoek was opgezet om methoden te vinden om ongelukken te voorkomen. Het nature-nurture-debat speelt daarbij op. Is het ongeluksgerichte gedrag erfelijk of aangeleerd? Impulsiviteit, agressiviteit en sensatiezoeken - gedrag dat ongelukken veroorzaakt - is zeker voor een deel erfelijk. Niet ieder type boerenbedrijf is echter even onveilig. Aardappelrooimachines zijn gevaarlijker dan melkrobots. Tenslotte zijn er de sociaalculturele factoren binnen een familie: risico-ervaring, de mate waarin op kinderen wordt gelet en of ze al vroeg mogen, of moeten meehelpen op het bedrijf. Duidelijk is in ieder geval dat een zelf meegemaakt ongeluk de ouders niet voorzichtiger maakt.