NVZ: laat ziekenhuis niet dupe zijn van toename patiënten

Ziekenhuizen laten opdraaien voor de kosten van de stijging van het aantal patiënten, is onterecht. Dat stelde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gisteren tijdens een kort geding tegen de staat.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) wil ziekenhuizen een jaarlijkse bezuiniging van 200 miljoen euro opleggen, omdat zij meer patiënten behandelen dan afgesproken. De ziekenhuizen vinden dat de overheid er verantwoordelijk voor is dat mensen in 2005 en 2006 meer behoefte hadden aan zorg dan was begroot. De minister had premies van verzekerden moeten verhogen of het basispakket moeten verkleinen.

Het conflict tussen de zorginstellingen en de staat gaat over een ‘prestatiecontract’ dat ook de zorgverzekeraars hebben ondertekend in 2004. Ziekenhuizen beloofden meer zorg te leveren voor hetzelfde geld in de hoop daarmee andere bezuinigingen te voorkomen. Hoogervorst zegt dat de ziekenhuizen zich niet aan de overeenkomst hebben gehouden omdat ze meer geld hebben uitgegeven dan afgesproken.

De ziekenhuiskoepel zegt dat zij de afspraak wel is nagekomen. Kern was volgens de NVZ, dat ziekenhuizen doelmatiger zouden werken. En dat is gebeurd, aldus advocaat Sijmons. De raadsman sprak van een „wanprestatie” van de minister, omdat juist hij de afspraak zou hebben geschonden. De overheid blijft, zo citeerde hij het contract, eindverantwoordelijk voor de collectieve uitgaven. Bij overschrijding kan de overheid ingrijpen door aanpassing van het basispakket of invoering van een eigen bijdrage of eigen risico.

De ziekenhuizen treft geen blaam, zei hun advocaat, omdat zij verplicht zijn patiënten te helpen. Bovendien behandelen zij niet meer mensen dan zorgverzekeraars van hun verlangen. De koepel van ziekenhuizen heeft geen vertrouwen meer in Hoogervorst en zegt dat door zijn „strafkorting” de wachtlijsten weer dreigen toe te nemen.

De landsadvocaten betoogden dat ook de ziekenhuizen een verantwoordelijkheid hebben in het betaalbaar houden van de zorg. Doel van het contract was volgens de Staat, het voorkomen van kostenoverschrijdingen. De uitspraak is maandag over een week.