Nepslaap versterkt geheugen

Dat een nachtje slapen helpt om verse herinneringen te verankeren in het brein, is een ervaringsfeit dat de wetenschap bevestigt. Zo is de fase van diepe slaap belangrijk voor het stampen van nieuwe feiten. Maar wat is er zo belangrijk aan dat slapen?

Het blijkt nu dat het trage golven van elektrische spanning zijn die tijdens de diepe slaap door het brein trekken. Als iemand slaapt met elektrodes op het hoofd die kunstmatige lange hersengolven opwekken, blijkt zijn geheugen te verbeteren. Onderzoekster Lisa Marchall van de universiteit van Lübeck publiceerde haar onderzoek in het blad Nature.

Met de elektrodes worden al in lichte slaap de trage hersengolven van de diepe slaap opgewekt. Daardoor onthouden mensen meer woorden dan normaal na een nacht slaap. Dertien proefpersonen kwamen twee keer een nachtje slapen in Marchalls lab. Beide keren kregen ze kleine elektroden op de zijkanten van hun hoofd geplakt. Voor het slapen moesten ze 46 woordparen leren. Daarna deden ze een toets om te kijken hoeveel ze onthouden hadden. Vervolgens gingen ze slapen.

Als je slaapt produceren de hersenen golven van kleine hoeveelheden elektrische spanning. Hoe dieper de slaap is, des te langzamer gaan de hersengolven. Tijdens een van de twee nachten (de andere was ter controle) stimuleerden de onderzoekers het brein van de deelnemers met een fluctuerende stroom van 0,75 Hertz. Daardoor kwamen de slapers tien minuten eerder in de diepe slaap. Na een normale nacht slaap herinnerden de deelnemers zich twee woorden meer dan voordat ze gingen slapen. Wanneer ze elektrisch gestimuleerd waren, herinnerden ze zich vijf woorden meer dan ’s avonds.