Minder regels, meer ingenieurs

Patenten zijn funest

Softwarepatenten zijn funest voor de ontwikkeling van nieuwe software. Het geeft extra macht aan grote bedrijven en bevordert monopolies. Kleine ondernemers en individuen worden bedreigd door de patentportfolios van de grote bedrijven. Afschaffen dus. Of eigenlijk: niet aan beginnen, want gelukkig is het nu in Europa wettelijk nog niet mogelijk software te octrooieren.

Keuze: Softwarepatenten afschaffen

A.T. Meinen, Purmerend

Steun ondernemers

Steun [voor innovatie] wordt te veel verleend via onderwijs of andere overheidsinstellingen, waarbij resultaat gerichtheid is omgeslagen naar risicomijding. De basis van vernieuwende ideeën is het erkennen van de mogelijkheid van mislukking. Daarnaast is de huidige ondersteuning erg gericht op fundamentele ontwikkeling. De operationalisering door het uitvoeren van een pilot wordt nauwelijks ondersteund. Het gevolg: kansrijke ontwikkelingen blijven op de plank liggen omdat risicodragend startkapitaal niet beschikbaar is.

Keuze: Minder regels en voorwaarden voor innovatie.

Ko van den Brink, Echten

Te veel onderzoekers

Het stikt van de onderzoekers, maar die máken niets. En zelfs op de Technische Universiteiten moeten ingenieurs tegenwoordig publiceren en onderzoeken in plaats van iets te creëren.

Keuze: Minder onderzoekers, meer ingenieurs opleiden.

Paul de Ruijter, Amstelveen.

Kleinere klassen

Door kleinere klassen pak je de belangrijkste problemen [in het onderwijs] in één keer aan: minder stress voor leraren, meer tijd per kind en dus een hogere kwaliteit van het onderwijs.

Keuze: kleinere klassen in het basisonderwijs, maximaal 25 leerlingen

Lieke Mulder, Groningen

Weg met nieuwe leren

Het nieuwe leren zorgt voor vervlakking van de algemene kennis en leerlingen krijgen niet meer discipline door meer verantwoordelijkheid.

Keuze: Terugdraaien van onderwijsmodes zoals het nieuwe leren.

Bart Vos, Amstelveen

De reacties betreffen ingekorte versies.