Mìjn trein van west naar oost voerde richting vrijheid: onbegrijpelijk voor wie ik er aantrof, betonnen brokstukken van de geschiedenis in de ongelovige handen.

Een 160 is een gedicht van 160 tekens inclusief spaties: het maximale formaat van een sms’je. Binnenkort meer 160’s van dichters en lezers op www.precies160.nl