`Lachgas ook in emissiehandel`

ROTTERDAM, 9 NOV. - De Europese handel in emissierechten voor broeikasgassen moet vanaf 2008 worden uitgebreid met lachgas. Dit verzoekt de salpeterzuurindustrie aan de Europese Commissie. De uitbreiding moet alleen gelden voor Nederland en Frankrijk, de belangrijkste producenten van het gas binnen Europa. Emissierechten geven bedrijven het recht om broeikasgassen of andere schadelijke gassen uit te stoten. Zij kunnen de emissierechten onderling verhandelen. In Europees verband kan dit nu alleen nog met CO2-emissierechten (kooldioxide). Naar schatting stoot de salpeterzuurindustrie momenteel 5.5 megaton lachgas uit. In Nederland komt het overgrote deel van de uitstoot van lachgas voor rekening van de producenten van salpeterzuur. Dit is een grondstof voor onder meer kunstmest.