Inflatie op laagste niveau sinds 1989

De inflatie in Nederland stond vorige maand op het laagste punt sinds maart 1989. De prijzen stegen in oktober met 0,9 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2005.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen bekendgemaakt. In september waren de prijzen nog gestegen met 1,1 procent op jaarbasis.

De lage inflatie wordt vooral veroorzaakt door overheidsmaatregelen die begin dit jaar werden genomen. Zo werd de accijns op sterke drank verlaagd, evenals de ouderbijdrage voor kinderopvang. Ook het afschaffen van het gebruiksdeel van de onroerendezaakbelasting zorgde ervoor dat de inflatie daalde.

Maar ook andere prijsdalingen zorgden ervoor dat de inflatie afnam. De brandstofprijzen daalden fors in reactie op de daling van de internationale olieprijs. Sinds juli zijn de prijzen van autobrandstoffen met bijna 11 procent gedaald, aldus het CBS vanmorgen. De Nederlandse automobilist betaalt momenteel zo’n 8 procent minder voor een volle tank benzine dan een jaar geleden, zo berekende het CBS.

In de zomermaanden juli en augustus waren deze trends ook al aanwezig, toen werden zij echter geremd door de grote prijsstijging van groente en fruit. Deze prijzen daalden weer fors in oktober. De prijs van verse groenten steeg weliswaar met 9,3 procent in oktober, maar deze toename viel in het niet bij de prijsstijging van ruim 33 procent in september.

De prijsstijging in oktober kwam met name door het duurder worden van woonlasten (met name bij huurders), gas en elektriciteit. De prijzen van gas en elektriciteit voor de consument zijn gerelateerd aan de olieprijs, maar een hogere olieprijs wordt altijd pas enige tijd later doorberekend.

Als de inflatie wordt berekend volgens de Europese norm komt die in oktober op jaarbasis uit op 1,3 procent, 0,2 procentpunt lager dan in september. Nederland behoort tot de landen in de Europese Unie met de laagste inflatie. Alleen Duitsland, Finland en Oostenrijk hebben een lagere inflatie.