Fiscus vindt meer corruptie in bouw

De belastingdienst heeft bij de controle van de boeken van 730 bouwbedrijven bijna honderd gevallen van corruptie gesignaleerd.

De vondst van de fiscus heeft inmiddels geleid tot 32 strafrechtelijke onderzoeken naar ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. Dat heeft het ministerie van Financiën bevestigd. De belastingopbrengst uit de onderzoeken bedraagt tot nu toe 135 miljoen euro. Dat is nog geen eindbedrag, omdat de controle nog in volle gang is. „Veel boekenonderzoeken zijn nog niet afgerond”, aldus het ministerie.

De onderzoeken zijn afgelopen drie jaar gedaan in de nasleep van de bouwfraude. In het hele land controleerde de fiscus de zogenoemde schaduwadministraties van bouwbedrijven. Daarin noteerden de bouwers hun illegale afspraken en geldstromen.

De fiscus trof bij het onderzoek naast betalingen van steekpenningen ook valse facturen aan en bewijs voor belastingontduiking en zwartwerk via onderaannemers. Belastinginspecteurs maken in hun verslagen melding van signalen dat bouwbedrijven schaduwadministraties vernietigden.

Bouwbedrijven waren na het opduiken van de bouwfraude, vandaag precies vijf jaar geleden, aanvankelijk niet bereid om hun schaduwadministraties beschikbaar te stellen. In maart 2004 klaagde directeur-generaal J. Thunissen van de belastingdienst over „systematische tegenwerking” door de grote bouwbedrijven.

De mededingingsautoriteit NMa weigerde aanvankelijk de bij haar ingeleverde schaduwadministraties te delen met de fiscus omdat de Mededingingswet zich daartegen zou verzetten. Eind 2004 besloot het kabinet, na een advies daarover van de Raad van State, dat de NMa de belastingdienst over de schaduwadministraties mocht informeren als de betrokken bouwbedrijven daarmee instemden. Die instemming leverde de bedrijven een verlaging op van de door de NMa opgelegde boetes.

Het aantal gevallen van bouwcorruptie dat de fiscus bij het Openbaar Ministerie heeft aangedragen, is aanzienlijk hoger dan het aantal gevallen dat justitie zelf ontdekt heeft in het strafrechtelijk onderzoek naar de bouwfraude. Vorig jaar bracht het OM zestien aan bouwfraude gerelateerde strafzaken voor de rechter in Rotterdam.

Bouwfraude: pagina 13