De noordse bezieling

GroenLinks zette zich gisteren af tegen PvdA en SP. Weg met de linkse heilige huisjes.

De contra-revolutie komt van links. In de strijd tegen het harteloze ‘neo-liberale’ primaat van de markt staat links op de barricades om de verworvenheden van de zachte variant van het kapitalisme te verdedigen.

Gisteravond debatteerden in Amsterdam drie economische woordvoerders van linkse partijen – Ewout Irrgang (SP), Ferd Crone (PvdA) en Kees Vendrik (GroenLinks) – over het ‘Sociaal-Kapitalistische Manifest’ dat de Stichting Waterland heeft opgesteld. Waterland noemt zich een links-liberale denktank. Het manifest heeft als leidraad dat de Europese variant van het kapitalisme, beter bekend als het ‘Rijnlandse model’, verdedigd moet worden tegen het asociale Angelsaksische vechtmodel. Niks groei en globalisering, maar een sociale en egalitaire agenda.

In de omhelzing van de oude orde ging Irrgang het verst. Als het gaat om verdediging van de sociale zekerheid, is hij „graag conservatief en voor behoud”. De SP’er: „We hebben geen alternatief voor het kapitalisme. Maar dan kies ik wel voor het Rijnlandse kapitalisme en tegen het Amerikaanse aandeelhouderskapitalisme.”

Ook Crone vond het Manifest een „heel goed stuk” en riep op tot actie. Van de drie linkse politici vond alleen Vendrik het „niet goed genoeg”. Hij signaleerde dat links te veel voor behoud van verworven rechten is, terwijl de zwakke kanten van de verzorgingsstaat juist aangepakt moeten worden. GroenLinks, verdedigde Vendrik tegen Crone en Irrgang, is voor de aanpak van ‘linkse heilige huisjes’ zoals het ontslagrecht. Irrgang verweet Vendrik dat deze zich aansloot bij de „massieve aanval van rechts op de ontslagbescherming”.

Aan dat oude argument van steun aan de klassenvijand had Vendrik geen boodschap. Hij bepleitte het ‘Scandinavische model’ van hoge arbeidsparticipatie. Dat was opmerkelijk, omdat PvdA-leider Wouter Bos een half jaar geleden zijn coming out voor het Scandinavische model beleefde, maar daar na kritiek van is teruggekomen. GroenLinks heeft die noordse bezieling kennelijk overgenomen. (RJ)

Bijdragen: Cees Banning, Harm van den Berg, Roel Janssen en Frank Vermeulen.