CIA-man met ervaring uit de Eerste Golfoorlog

Robert Gates, beoogd opvolger van Rumsfeld als minister van Defensie, weerde zich tegen politieke beïnvloeding van CIA.

De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Robert M. Gates heeft een langdurige carrière in het voetspoor van de familie Bush achter de rug.

Gates is anders dan zijn voorganger Rumsfeld geen hiërarchisch ingestelde manager. Hij staat niet bekend om zijn grote kennis van de krijgsmacht.

Het grootste deel van zijn loopbaan spendeerde hij in inlichtingendiensten. In zijn laatste baan leidde hij de A&M universiteit in Texas, waar onder meer de bibliotheek van president George H.W. Bush (1989-1993) wordt beheerd.

Gates (1943, Kansas) trad in 1966 in dienst van de CIA als laagste in rang. Hij had diverse functies in klassieke koude oorlogsspionage. In de jaren tachtig kwam in de problemen door een rol in de Iran-contra-affaire onder president Ronald Reagan.

Gates zou kennis hebben gehad van deze illegale praktijken van het Witte Huis – clandestiene steun aan de rechtse guerrillero’s in Nicaragua – en daarover onjuiste verklaringen hebben afgelegd aan een speciale aanklager.

Hij werd niet vervolgd maar de kwestie dwong hem wel zich in 1987 terug te trekken als kandidaat-directeur van de CIA. Bush sr. droeg hem in 1991 weer voor, waarna hij wel werd benoemd.

Voor die tijd werkte hij in de Nationale Veiligheidsraad onder Brent Scowcroft, die net als hij en vader Bush bekendstaat als een realist in de buitenlandse politiek. Gates was nauw betrokken bij de Eerste Golfoorlog (1991) en was het er mee eens om Saddam Hussein, hoewel de Amerikaanse troepen op korte afstand waren, toen niet ten val te brengen. Hij is lid van de Studiegroep Irak die president Bush adviseert om uit de impasse in Irak te raken.

In 2004 publiceerde hij samen met de Democraat Zbigniew Brzezinski, oud-veiligheidsadviseur van Jimmy Carter, een rapport waarin hij onderhandelingen met Iran bepleitte. Op dat moment was de regering van de huidige president George W. Bush onder geen beding bereid met Iran te praten, omdat ze het als ‘terreurstaat’ beschouwde.

Gates had als directeur van de CIA bijzondere aandacht voor oneigenlijke politieke beïnvloeding van inlichtingen. Hij stelde procedures op om zulke beïnvloeding in de toekomst uit te sluiten. Naar verwachting zal hij ook in zijn nieuwe baan met dit onderwerp te maken krijgen. Democraten hebben onderzoek aangekondigd naar de politieke beïnvloeding door de regering- Bush van inlichtingenrapporten over Saddams vermeende wapenprogramma.