BEELDENDE KUNST

Rembrandt: Mozes en de tafelen der wet, 1659, olie op doek.Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin (Foto Jorg P. Anders) Rembrandt, Mozes en de tafelen der wet, 1659, olie op doek. Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin. Foto: Jorg P. Anders. (Rembrandt, Moses and the tables of the Law, 1659, oil on canvas. Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin. Photo: Jorg P. Anders) 1.2 mb, 2107 x 2598 px

De joodse Rembrandt De laatste grote tentoonstelling in het Rembrandtjaar wordt georganiseerd door het Joods Historisch Museum en heet De joodse Rembrandt. In de afgelopen eeuwen is de romantische mythe ontstaan dat Rembrandt een speciale band met joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de filosoof Spinoza en rabbijn Menasse ben Israel. De mensen uit Rembrandts dagelijkse omgeving, de Amsterdamse jodenbuurt, zouden als inspiratie hebben gediend voor vele tekeningen en schilderijen. In de tentoonstelling, waarvoor schilderijen uit heel de wereld in bruikleen zijn gegeven, wordt de mythe ontrafeld. Aan de hand van beeld- en geluidsfragmenten, opinies van deskundigen en animaties van de 17de-eeuwse jodenbuurt, kan de bezoeker zelf conclusies trekken.

De joodse Rembrandt. 10 nov t/m 4 febr in het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam. Dag 11-17u, di 11-21u. Inl: www.jhm.nl