Aldus...

„De gedachte alleen al dat de Partij voor de Dieren evenveel zetels zou krijgen als D66, met haar hele geschiedenis, die meer heeft bijgedragen aan Nederland dan de partij van Bos...” (Oud minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66) in HP/De Tijd)