VVD’er: Beperk duur patenten

Ben Verwaayen, schrijver van het VVD-verkiezingsprogramma en topman van British Telecom, vindt dat de duur van de geldigheid van sommige patenten moet worden bekort. Daarmee kan innovatie in Nederland een impuls krijgen. Verwaayen zei dit gisteravond in een chatsessie op http://wethe people.nrc.nl, de interactieve site van nrc.next. Het pleidooi van veel deelnemers om patenten gratis te maken, wees hij af. (NRC)