Verkeerde klemtoon irriteert

Wie zijn Engels wil verbeteren, moet allereerst op zijn klemtonen letten. Dat concludeert de taalkundige Rias van den Doel uit het onderzoek waarop hij morgen promoveert. Hij onderzocht hoe moedertaalsprekers van het Engels denken over veelvoorkomende uitspraakfouten van Nederlandstaligen: ‘bed’ uitspreken als ‘bet’ bijvoorbeeld. Zowel Amerikanen als Engelsen bleken het zwaarst te tillen aan foutief gelegde klemtonen – ‘perféct’ in plaats van ‘pérfect’. Dat is niet zo verwonderlijk: een verkeerd gelegde klemtoon maakt een woord snel onbegrijpelijk. Toch vonden de meeste proefpersonen ook de uitspraak van het woord ‘red’ met een Nederlandse huig-r, die nauwelijks tot misverstanden leidt, onacceptabel. Eén proefpersoon vond zo’n r te Duits klinken, „hetgeen voor een Engelsman klinkt als een gekke professor”.

Aan het internetonderzoek namen ruim vijfhonderd moedertaalsprekers van het Engels deel, onder meer uit de VS, Groot-Brittannië, Ierland en Australië. Van den Doel stelde een hiërarchie van fouten op voor het uitspraakonderwijs. De fouten die moedertaalsprekers het zwaarst vinden wegen, zouden de meeste aandacht moeten krijgen. Britse sprekers bleken veel fouten uit de taal van Nederlanders te halen, maar deze lankmoedig te beoordelen. Amerikanen merkten minder fouten op, maar oordeelden strenger. Dit is verrassend – uit een onderzoek onder Nederlandse studenten en docenten Engels bleek dat men verwachtte dat Britten strenger waren. Misschien zijn Engelsen meer gewend aan vreemde talen doordat ze in Europa wonen. Amerikanen zouden een vreemde tongval verbinden met immigratie en daardoor onder andere met dreiging op de arbeidsmarkt.

Lees het hele onderzoek:www.lotpublications.nl/index3.html of 60711 naar 7585