Strafmaat bij deelname verboden organisatie

Met instemming heb ik uw hoofdartikel `Rechtsorde in gebreke` (NRC Handelsblad, 3 november) gelezen. Ik voel mij echter geroepen u te wijzen op een kleine onjuistheid in de tekst. U schrijft: `Wie aan zo`n automatisch verboden organisatie deelneemt, kan vijftien jaar gevangenisstraf krijgen`. Zo bont maakt wetsvoorstel 28764 het echter niet. In het voorgestelde artikel IV, dat beoogt artikel 140, lid 2, Sr. te wijzigen, wordt een strafmaximum van één jaar gevangenis aangehouden, wat overeenkomt met het strafmaximum in het thans nog geldende artikel 140, lid 2 Sr. Waarschijnlijk bent u op het verkeerde been gezet door lezing van het van 2004 daterende lid 1 van artikel 140a Sr. (strafbare deelneming aan een terroristische organisatie) dat het mijns inziens absurd hoge strafmaximum van 15 jaar hanteert.

Overigens doet de hier gesignaleerde onjuistheid niets af aan het principieel volstrekt juiste karakter van uw betoog.