Senaat ontevreden met sanctielijsten

Den Haag, 8 nov. Een meerderheid in de Eerste Kamer eist van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) een betere rechtsbescherming voor personen of organisaties die op de VN- en EU-lijst van verdachte terroristische organisties terecht komen. Een motie daartoe werd gisteren ingediend door het CDA en ondertekend door VVD, PvdA en SP. De partijen vinden de manier waarop de zogenoemde `bevriezingslijsten` worden samengesteld, onhelder en hebben scherpe kritiek op het ontbreken van een duidelijke rechtsgang voor degene die door een lidstaat op de lijst wordt gezet.