Schrikbeeld voor Amerikaanse conservatieven

Nancy Pelosi wordt de eerste vrouwelijke voorzitter ooit van het Huis van Afgevaardigden.

Het Huis van Afgevaardigden krijgt voor het eerst een vrouw als voorzitter, Nancy Pelosi uit San Francisco.

Pelosi (1940, Baltimore) volgt Dennis Hastert op. Deze Republikein uit Illinois is in veel opzichten haar tegenvoeter. Waar Hastert een typische vertegenwoordiger is van het Amerikaanse platteland, daar geldt Pelosi als een kosmopolitisch ingestelde beroepspolitica die carrière maakte met voor Amerikaanse begrippen progressieve opvattingen.

Het is niet zo dat kiezers haar gisteren bewust in het zadel hebben geholpen. De laatste weken deden de Republikeinen veel pogingen haar progressieve ideeën („San Francisco values”) onder de aandacht te brengen: als schrikbeeld voor de conservatieve achterban. Het werkte niet, mede omdat Pelosi zich op advies van de Democratische campagneleiding zo min mogelijk liet zien.

Formeel staat niet vast dat ze Speaker wordt. De Democraten wijzen hun kandidaat aan zodra zij in hun nieuwe samenstelling bijeenkomen. In theorie kunnen ook anderen zich kandideren. Maar dat wordt niet verwacht, omdat Pelosi zich de laatste jaren, als minderheidsleider in het Huis, profileerde als vaardige onderhandelaar tussen beide partijen.

Hoewel de twee inhoudelijk mijlenver van elkaar afstaan, is volgens betrokkenen daarom ook haar relatie met president Bush verrassend goed.

Pelosi was een tegenstander van de oorlog in Irak en steunde haar partijgenoot Murtha toen deze vorig jaar een terugtrekking voorstelde. Later matigde zij haar standpunt, en zei ze met haar partijgenoten dat ze vindt dat Bush verantwoording moet afleggen voor gemaakte fouten en zijn aanpak dient te „veranderen”.

Pelosi stemde eerder tegen de Patriot Act (die burgerrechten inperkt in de strijd tegen terreur) en de hervorming van de bijstand in 1996 onder president Clinton. Ze botste ook met Clinton over diens houding ten opzichte van mensenrechtenschendingen in China. Het district in San Francisco dat zij vertegenwoordigt geldt als een van de progressiefste van het land.

Pelosi is de dochter van een politicus. Zij heeft vijf kinderen en is getrouwd met een rijke vastgoedhandelaar. Haar dochter maakte in 2000 een film over de campagne van Bush, ‘Journeys with George’.