Rabobank ziet ‘Chinese’ groeicijfers

De Rabobank voorziet voor alle sectoren van de Nederlandse economie een uitbundige omzetgroei. „De bouw, groothandel en de dienstverlening zien in 2007 een omzetgroei van 6 procent of meer. Dit zijn geen Chinese cijfers, maar we komen er wel dichtbij”, zei Piet Moerland, lid van de raad van bestuur van de Rabobank, vandaag bij de presentatie van de economische vooruitzichten van de bank.

De bank rekent bij een economische groei van 3,25 procent in 2007 op meer krapte op de arbeidsmarkt. Vooral in de industrie en de bouw zal het tekort aan vakkrachten merkbaar zijn. Moerland verwacht dat het midden- en kleinbedrijf in toenemende mate een beroep zal moeten doen op arbeidskrachten uit het buitenland. Nederland zelf weet onvoldoende geschikte mensen op te leiden: het onderwijs „kent een te hoge uitval en sluit slecht aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven”.

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt verwacht de bank een toenemende druk op de lonen in 2007.