preztags

Welk woord gebruikte de Amerikaanse president Bush het meest in zijn jaarlijkse toespraken tot de natie? ‘Terrorist’, natuurlijk. Clinton had het liever over ‘families’ en ‘deficit’, Nixon over ‘Vietnam’, ‘war’ en ‘commitments’.

Bekijk de ‘State of the Union’ van alle Amerikaanse presidenten, gevisualiseerd in zogenaamde tag clouds (grotere en kleinere woorden) op http://chir.ag/phernalia/preztags of 64778 naar 7585