Mittal was al de baas

Fusies van gelijken zijn lastig in goede banen te leiden, vooral als één partij ‘gelijker’ is dan de andere. Dat is maar weer eens gebleken bij Arcelor Mittal, ’s werelds grootste staalproducent.

Lakshmi Mittal heeft slechts drie maanden gewacht voordat hij een zorgvuldig in elkaar gestoken overeenkomst over het ondernemingsbestuur aan de kant schoof om zichzelf als uitvoerend directeur te kunnen installeren.

Toen de fusie in juni haar beslag kreeg, beloofde hij zich als bestuursvoorzitter tot een niet-uitvoerende rol te zullen beperken. De baan van uitvoerend directeur ging in augustus naar Roland Junck, wiens hele carrière zich bij Arcelor had afgespeeld.

Voortaan zullen de Mittals nadrukkelijker aan de touwtjes trekken, met Lakshmi als topman en zijn zoon als financieel directeur en hoofd van de Noord-Amerikaanse divisie. De vader zal in 2007 eveneens de positie van president-commissaris gaan bekleden, als Joseph Kinsch, een van de oprichters van Arcelor, met pensioen gaat.

Toch is de nieuwe constellatie naar de aandeelhouders toe eerlijker dan de oude. Voor de niet tot de familie Mittal behorende eigenaren ligt de industriële visie van Lakshmi Mittal ten grondslag aan hun beweegredenen om in het bedrijf te beleggen.

Voor de familie Mittal zelf moet een belang van 43 procent genoeg zijn om de lakens te kunnen uitdelen. Lakshmi Mittal zou toch al de leidende geest van het bedrijf zijn gebleven, welke positie hij uiteindelijk ook zou hebben ingenomen. Deze promotie levert een duidelijker bestuur op, omdat zijn titel nu beter aansluit op het daarmee corresponderende gezag.

Deze herschikking lijkt er niet op te duiden dat er sprake is van organisatorische problemen binnen het nieuwe concern. Junck blijft in een andere functie aan, en er zijn geen hoge functionarissen uit het Arcelor-kamp opgestapt.

Arcelor Mittal heeft een neergaande staalconjunctuur uiteraard nog niet hoeven doorstaan. Te oordelen naar de winstmarge van 20 procent in het derde kwartaal, heeft het concern nog de tijd om zich daarop voor te bereiden.

De verschijning van een Mittal aan het front van Arcelor Mittal is een bewijs dat een fundamenteel beginsel van fusies en overnames nog steeds geldig is: trek je niets aan van ruimhartige gebaren op het moment dat een overeenkomst wordt gesloten. Winnaars winnen nu eenmaal.

Edward Hadas

Voor meer commentaar uit Londen: www.breakingviews.com.Vertaling Menno Grootveld