Ken en Barbie en Herman Brood

Daniël Boissevain als Herman Brood in actie in ‘Wild Romance’. scene uit de film Wild Romance (2006) FOTO: Independent Films Daniel Boissevain

Wild Romance. Regie: Jean van de Velde. Met: Daniel Boissevain, Marcel Hensema, Karina Smulders. In: 55 bioscopen.

Dodelijker had het einde van Wild Romance voor Daniël Boissevain niet kunnen zijn. Heeft hij net anderhalf uur Nederlands enige rock ‘n’ roll ster gestalte gegeven, komt toch nog het origineel op de proppen. Weliswaar niet in de hoogtijdagen waarin Boissevain hem speelt, maar toch nog charismatisch genoeg om de acteur tot een vriendje van Ken en Barbie te degraderen. Dodelijk voor de film is dat einde eigenlijk ook: Herman Brood zingt I did it my way, maar na Frank Sinatra, Sid Vicious en al die anderen die dat lied al geweend hebben, is dat geen verrassende uitsmijter meer, ook al werd zijn versie vlak na Broods dood een hit.

Gelukkig is Brood dan ook niet de hoofdpersoon van de film, die een veilig heenkomen zocht in het Holmes/Watson model, waarin een iets gewoner mens het publiek aan de hand neemt omdat identificatie met de held iets teveel gevraagd is. Met manager Koos van Dijk kijken wij hoe het fenomeen Brood opkomt en ten onder gaat, wat in de rock ‘n’ roll natuurlijk niet van elkaar te onderscheiden bewegingen moeten zijn.

In de film zijn we aanwezig bij het eerste optreden van Brood in Van Dijks café in Winschoten 1976 tot het laatste optreden van zijn Amerikaanse tournee in 1979.

Koos van Dijk wordt gespeeld door Marcel Hensema, die al een vergelijkbaar personage speelde in Simon, maar die zich hier iets actiever met de zaken mag bemoeien. Toch blijven we zo keurig op afstand, want Van Dijk koopt al die drugs wel maar neemt ze niet en duikt ook niet met de groupies in bed.

In de handen van Hensema wordt Van Dijk desondanks een interessanter personage dan Brood, die een ondoorgrond fenomeen blijft, ook al zitten er wat grofkorrelige flashbacks naar zijn jeugd in. Het gevoel dat na afloop blijft knagen, is dat Van de Velde gelijk heeft en Brood niet doorgrond hoeft te worden omdat er weinig te doorgronden is. Maar dat is wel een erg armzalige conclusie.