Jan de Troye overleden

Jan de Troye, die vorige week op 85-jarige leeftijd overleed, heeft de omroep grote diensten bewezen: als verslaggever in de jaren vijftig, toen de radio nog een oppermachtig nieuwsmedium was, en als bestuurder in de decennia daarna, toen de positie van de NOS als programma-instituut nog moest worden bevochten op de individuele belangen van de omroepverenigingen. In beide functies heeft hij een vooraanstaande rol gespeeld.

De Troye trad in 1947 in dienst bij de reportage-afdeling van de VARA, waar hij verslag deed van alle grote gebeurtenissen uit die tijd, van de Zeeuwse overstromingsramp in 1953 (vanuit een Dakota-vliegtuig) tot en met de Elfstedentochten en diverse voetbalkampioenschappen. „Je moest het zó vertellen dat je de beelden opriep door je woorden”, zei hij vorig jaar in VARA TV Magazine. Na twaalf jaar stopte hij, toen de televisie steeds meer aandacht kreeg en radio steeds minder.

Na een periode als VARA-bestuurder werd De Troye in 1973 programmacommissaris van de NOS. Tegenover de omroepen, die toen nog de macht hadden om zo’n gevaarlijke concurrent als de NOS klein te houden, bepleitte hij het belang van samenwerking – juist om de toekomst van het omroepbestel zeker te stellen. Collega Arie Kleywegt beschreef De Troye als „een bestuurlijk getrainde evenwichtskunstenaar”. Dankzij zijn diplomatie kon de NOS uitgroeien tot een omroep met een veelzijdig programmapakket.