Geen overeenstemming maximum arbeidstijden

Er komen voorlopig geen nieuwe Europese regels voor het maximaal aantal uren dat werknemers per week mogen werken. De ministers van Sociale Zaken van de Europese Unie zijn er gisteren wederom niet in geslaagd hierover een akkoord te bereiken.

Frankrijk, Italië, Spanje, Slowakije en Cyprus blokkeerden een compromisvoorstel van huidig EU-voorzitter Finland. De kwestie houdt de EU al ruim twee jaar verdeeld. Toen bepaalde het Europees Hof van Justitie dat wachtdiensten – bijvoorbeeld veel in de gezondheidszorg – óók als arbeidstijd gelden.

Nederland paste daarop zijn wet aan, in de verwachting dat Europa voor beroepsgroepen met veel wachtdiensten uitzonderingen zou toestaan voor langere werkweken dan 48 uur. Hierover moeten werkgevers en werknemers dan afspraken maken. Zonder uitzondering op de 48-uurs-bepaling zou de gezondheidszorg direct met grote personeelstekorten te maken krijgen. Frankrijk en de vier andere tegenstanders vrezen echter dat de uitzonderingsbepaling de gehele arbeidstijdenregeling op losse schroeven zal zetten.

Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) toonde zich na afloop teleurgesteld. Hij acht de kans klein dat er op korte termijn alsnog een akkoord komt. Hij gaat er van uit dat Nederland nu handelt overeenkomstig de EU- regels. De Europese Commissie had eerder juridische stappen aangekondigd tegen landen die de huidige regels overtreden. Dat doen volgens commissaris Spidla 23 van de 25 EU-landen. „Wij menen dat wij niet in overtreding zijn”, aldus Van Hoof.”