‘Energieverbruik moet verder omlaag’

Wereldwijd moeten overheden meer doen om de groeiende vraag naar energie af te remmen en de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen. Daartoe heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in Parijs gisteren opgeroepen bij de presentatie van zijn World Energy Outlook 2006, een jaarlijks rapport over de toekomstige energiesituatie.

Zonder extra beleid zal de vraag naar energie in de komende 25 jaar met meer dan 50 procent stijgen, zo verwacht het IEA. De productie van olie en gas zal zich steeds meer concentreren in een beperkt aantal gebieden, waaronder het Midden-Oosten en Rusland. Hun machtspositie vergroot, de afhankelijkheid van Europa en Amerika groeit. Omdat er niet genoeg wordt geïnvesteerd in de olie- en gassector zou de prijs van olie in 2030 wel eens boven de 100 dollar per vat kunnen liggen. Dat is tweederde meer dan op dit moment, terwijl de prijzen nu al aan de hoge kant zijn.

Wat betreft de uitstoot van CO2 zal China nog vóór 2010 ’s werelds grootste vervuiler zijn – nu staat het land nog op plaats twee, achter de VS. Dat komt met name doordat China veel kolencentrales bouwt, om in de snelstijgende vraag naar stroom te voorzien. „We zitten op de koers van een smerige, dure en niet duurzame toekomst”, zei directeur Claude Mandil van het IEA gisteren. Hij pleitte nadrukkelijk dat overheden actie ondernemen.

Het IEA roept overheden op om meer te doen aan energiebesparing, en om het gebruik van biobrandstoffen en kernenergie meer te stimuleren. Dat het IEA het gebruik van kernenergie steunt, is een omslag voor de organisatie. De technologie kan de uitstoot van CO2 in de komende kwart eeuw met 10 procent reduceren, aldus het rapport.