Belegering krakers in Fort Pannerden

Belegering krakers in Fort Pannerden Doornenburg. De ontruiming van het gekraakte Fort Pannerden, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uit de 19de eeuw, is gisteravond gestaakt. De naar schatting tien resterende krakers hadden zich te goed verschanst. Vanochtend zou de ontruiming worden hervat. De krakers willen in het fort blijven wonen, eigenaar Staatsbosbeheer wil er een museum/ bezoekerscentrum vestigen. Zie ook pagina 8. Foto Rien Zilvold pannerden ontruiming foto rienzilvold Zilvold, Rien