Zeer broze botten bij baby`s niet ongewoon

Omdat onze dochter - en velen met haar - ook met botbreuken is geboren in een ziekenhuis, een aanvulling op het bericht `Derde baby met vreemde breuken` (NRC Handelsblad, 29 oktober).

Niet wordt vermeld dat wereldwijd met kleine regelmaat baby`s worden geboren met zeer broze botten. Deze baby`s, ook onze dochter, breken vóór, tijdens of na de geboorte botjes als gevolg van een ernstig en zeldzaam ziektebeeld, in de volksmond `brekebeentje` of `Osteogenesis Imperfecta` (OI) genoemd.

OI is bij veel artsen, paramedici en professionals zoals maatschappelijk werkers, laat staan bij leken zoals ouders van pasgeborenen, nog vrij onbekend. In geval van geboortes van baby`s met OI worden ouders of soms ook andere direct betrokkenen nog té vaak in een proces van beschuldiging van kindermishandeling gemanoeuvreerd. Kostbare behandeltijd is dan verloren gegaan en onnodig leed is berokkend waar juist veel creatieve energie zo broodnodig is. Zie voor informatie: www.voi.nl of vraag om filmmateriaal via de VOI.