Veel giften voor campagnekas van SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft zo veel giften binnengekregen dat de partij het campagnebudget met 90.000 euro verhoogd heeft. In totaal heeft de partij nu vier ton te besteden voor de campagne.

Dat heeft fractievoorzitter en lijsttrekker Bas van der Vlies gisteren gezegd. Van der Vlies is blij met de „massale steun” en noemt de giften „hartverwarmend”. De partij heeft de afgelopen maanden van sympathisanten drie ton aan giften binnengekregen.

De orthodox-protestantse SGP krijgt sinds 1 januari geen subsidie meer, nadat de rechter had bepaald dat de partij internationale discriminatieverdragen schendt. In een rechtszaak die was aangespannen door een stichting namens het Clara Wichmann Instituut, dat opkomt voor de rechtspositie voor vrouwen, besloot de rechter vorig jaar dat de staat de subsidie aan de SGP moet stopzetten zolang de partij vrouwen discrimineert.

Een hoger beroep namens minister Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken) loopt nog, maar de subsidie van acht ton per jaar is volgens de rechter tot die tijd onrechtmatig. De partij krijgt nu alleen een vergoeding voor de twee Tweede-Kamerleden. De SGP kondigde aan een „sobere campagne” te moeten voeren.

Daar staat tegenover dat de partij de bezwaren tegen radio- en televisieoptredens de laatst jaren heeft laten varen. Nu zegt de partij dat advertenties in dag- en weekbladen toch mogelijk zijn. Bas van der Vlies vindt overigens wel dat de SGP op langere termijn niet kan bestaan van giften alleen.

Onder druk van de rechter en na interne discussies besloot de partij in juni dat vrouwen toch lid mogen worden van de SGP. Ze mogen alleen geen publieke functies bekleden. De partij hoopt dat ze hiermee de subsidie weer terugkrijgt. De partijvoorzitter van de SGP, Wim Kolijn, zegt dat voor zover bekend nog niet één vrouw zich als lid heeft gemeld. Dat komt volgens hem omdat de vrouwen in de achterban er geen behoefte aan hebben. „Dat hebben we ook altijd gezegd.”

Het kan overigens ook komen omdat alle lokale kiesverenigingen hun statuten moeten wijzigen en dat over het algemeen op de lange baan hebben geschoven. In de SGP hebben de kiesverenigingen relatief veel macht.