Natte voeten met Rita

Felle Haagse politici tijdens de supersnelle debatjes, georganiseerd door Coolpolitics en MTV.

Femke Halsema en Rita Verdonk bij 'Coolpolitics'. (FOTO MTV)

Het is voor Haagse politici even wennen. De door Coolpolitics en muziekzender MTV georganiseerde debatten zijn ultrakort. Binnen een half uur moesten minister Rita Verdonk en GroenLinks-leider Femke Halsema vier debatten voeren van elk vier minuten lang. In de rokerige zaal van Panama in Amsterdam zaten tientallen jongeren klaar om de politici toe te juichen of uit te jouwen.

Door de supersnelle debatjes reageren de politici veel feller dan in een gemiddeld televisie- of Kamerdebat. Verdonk over ontwikkelingssamenwerking: „U strooit maar geld over de wereld, dat werkt gewoon niet.” Halsema: „U bent soft voor de Europese boeren door ze te subsidiëren.” En dan de bel: debat afgelopen.

Volgende onderwerp, migratie. Stelling: er zijn over twintig jaar meer migranten dan nu. Eens of oneens? Verdonk: „Meer economische migranten en echte vluchtelingen, minder mensen die hier komen omdat wij rijker zijn.” Halsema: „Nederland heeft het hardste asielbeleid van de Europese Unie, we moeten open staan voor vluchtelingen.” Verdonk: „Eens.” Halsema: „Maar door uw beleid zijn mensen uitgezet die nooit uitgezet hadden mogen worden .” Verdonk: „We hebben seizoensarbeiders en hoger opgeleiden nodig.” Halsema: „Wij zijn niet elkaars vijand in de wereld.” En daar gaat de bel alweer.

Daarna over milieu. Verdonk: „Wij sluiten kernenergie niet uit voor de toekomst.” Halsema: „Wij wel, want het is vervuilend en uranium is ook niet onbeperkt beschikbaar. ” Verdonk: „U jaagt bedrijven weg met uw keuzes. Wij zetten in op innovatie.” Halsema: „Onzin, de zeespiegel stijgt en wij denken in structurele oplossingen. Wij willen de uitstoot van CO2 verminderen. ” Verdonk: „De Europese Unie draagt maar voor 14 procent bij aan de vervuiling van de wereld en dat wordt binnenkort 10 procent.” Halsema: „Slaap lekker door, mevrouw Verdonk, dit is niet met Rita recht door zee, maar met Rita recht de zee in!”

De aanwezige jongeren lachten en joelden. (EK)

Bijdragen: Egbert Kalse, Mark Kranenburg en Derk Walters