Kiezen in de jungle van 20.000 beleggingsfondsen

Beleggen in beleggingsfondsen raakt steeds meer in trek. Het is een relatief makkelijke manier om gespreid te beleggen, maar het kiezen van de juiste fondsen is moeilijk: in Europa zijn er al meer dan 20.000 beschikbaar. Gelukkig is er online steeds meer informatie te vinden. In de eerste plaats bij de fondsaanbieder zelf. Alle fondsen publiceren updates waarin de fondsbeheerder zijn activiteiten toelicht. Daarnaast krijgt de belegger informatie over de spreiding over landen en (sub)sectoren binnen het fonds en over de benchmark die de beheerder gebruikt om zijn prestaties aan af te meten. Vergeet de financiële bijsluiter niet. Wie van de vermeende saaiheid terugschrikt, loopt informatie over het risico en de oploopsnelheid (hoe vaak de fondsbeheerder van positie wisselt) van de effecten in portefeuille mis. In de vernieuwde bijsluiter is een indicatie van de kosten te vinden. Kijk met een genuanceerde blik: een fonds dat een goed rendement met relatief hoge kosten combineert kan aantrekkelijker zijn dan een beheerder die er tegen een relatief laag kostenniveau niet in slaagt waarde toe te voegen. In dat geval is een indexfonds beter.

Concurrentie

De informatie van de fondsaanbieder geeft een goed, maar eenzijdig beeld. Het is verhelderend om de activiteiten van de beheerder te zien ten opzichte van de concurrentie. Maak daarvoor gebruik van de informatie die fondsanalisten beschikbaar stellen. Morningstar biedt veel toegankelijke informatie. Daarnaast zijn er Lipper en Standard & Poor’s.

De ranking van alle fondsen op de homepage van de informatieaanbieders geeft een snel overzicht, maar is als selectie-instrument niet bruikbaar. Hoe korter de periode van de ranking, hoe meer de waan van de dag een rol speelt. Ook is het niet duidelijk hoe het beoogde fonds presteert onder verschillende marktomstandigheden. Bovendien zegt het kortetermijnrendement vaak meer over de populariteit van de beleggingscategorie (denk aan recente run op fondsen die beleggen in grondstoffen) dan over de prestaties van de manager. Minimaal drie jaar koershistorie is wel het minimum.

Ten slotte zegt een hoog rendement niets over het risico dat de belegger in de meetperiode heeft gelopen. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de fondsen te vergelijken met andere fondsen binnen de eigen categorie, zoals bijvoorbeeld Europese smallcap-aandelen of Nederlandse geldmarktfondsen.

Rating

Om de belegger te helpen bij het maken van de keuze gebruiken de drie genoemde fondsanalisten ieder hun eigen rating. Morningstar en S&P delen sterren uit aan de best presterende fondsen, Lipper noemt die Lipper Leader. Handig, maar belangrijk is te weten wat de onderliggende methodieken zijn. De ratings worden bij alle drie de partijen toegekend aan de best presterende fondsen binnen de categorie. Ze doen dat door deze te vergelijken met andere fondsen, afgezet tegen onder andere het genomen risico. Fondsen kunnen bij informatieaanbieders in verschillende categorieën vallen en daarom ook verschillende ratings hebben. Deze manier van het toekennen van ratings betekent bovendien dat er ongeacht de performance van een bepaalde categorie altijd fondsen zullen zijn met een hoogste rating. Dus ook als in absolute zin de performance van de fondsen en de categorie als geheel als zeer slecht te betitelen zijn.

Cleo Scheerboom

Analyses van beleggingsfondsen zijn te vinden opwww.morningstar.nl, www.lipperweb.com, www.funds-sp.com.