Inderdaad, hef de deelgemeentes op

De stelling dat de deelgemeentes in Rotterdam opgeheven moeten worden kan ik als Rotterdamse bewoner en ondernemer volledig onderschrijven (NRC Handelsblad, 31 oktober). Ten eerste voegen de kennis en vaardigheden van ambtenaren en bestuurders op het deelgemeentelijke niveau weinig toe aan de democratische orde. Ten tweede is de democratie niet gediend wanneer burgers en ondernemers wier straat door twee deelgemeentes loopt, dubbele relaties moeten onderhouden met die twee deelgemeentes. De deelgemeentes hanteren vaak verschillende subsidieregels en werkwijzen en de coördinatie tussen de deelgemeentes is gebrekkig. Als je als burger/ondernemer dus een integrale benadering van je straat nastreeft, krijg jij zelf de last van coördinatie, afstemming en het indienen van meerdere verzoeken om zaken goed geregeld te krijgen terwijl betaalde functionarissen het streven van de overheid naar integraal beleid niet daadkrachtig realiseren. Het antwoord moet liggen in een kleinere maar hoogwaardiger overheid die door haar optreden politieke betrokkenheid oproept. Zodra het aantrekkelijk wordt voor burgers en ondernemers om zich te bekommeren om hun wijk doordat zij hun inzet beloond zien in effectief overheidsoptreden, groeit die animo vanzelf.

    • Projectleider Crescendo
    • Ontwikkelings Organisatie `S Gravendijkwal