Compensatie prijsstijging bij pensioenen

Het zorgpensioenfonds PGGM, dat meer dan twee miljoen (gepensioneerde) werknemers verzekert, herstelt dankzij voortvarende beleggingsopbrengsten de volledige prijscompensatie op pensioenen.

Het fonds, dat na het ambtenaren- en lerarenpensioenfonds ABP nummer twee is in Nederland, verhoogt de pensioenen volgend jaar met de loonstijging van 1,86 procent. Het afgelopen jaar keerde PGGM wegens zijn slechtere financiële positie maar een deel van de prijscompensatie (indexatie) uit. Dat heeft PGGM, dat bestuurd wordt door werkgevers en vakbonden in de zorg- en welzijnbedrijfstakken, vanochtend bekendgemaakt. Eerder meldde het Pensioenfonds voor de Metalektro, waarbij 660.000 (gepensioneerde) werknemers zijn aangesloten, al dat de prijscompensatie voor gepensioneerden à 1,71 procent volledig wordt uitgekeerd.

ABP, nummer één in de Nederlandse pensioenwereld, komt op 24 november met zijn premie- en indexatiebeleid voor 2007.

Pensioenfondsen streven naar koopkrachtbehoud van pensioenen, maar sinds de pensioencrisis van 2001-2002 is dit geen automatisme meer. Pensioenbestuurders moeten elk jaar aan de hand van de financiële positie van het fonds beslissen over het percentage.

De uitkering van de volledige prijscompensatie onderstreept de verbeterde financiële positie van de pensioenwereld. Dit jaar is tot nu toe het vierde jaar op rij van hoger dan gemiddelde beleggingsrendementen. Daar staat tegenover dat de actuele rentestand, die maatgevend is voor de waarde van de pensioenverplichtingen, in het derde kwartaal is gedaald. Een rentedaling verhoogt de waarde van de pensioenverplichtingen en verslechtert de financiële positie van pensioenfondsen.

PGGM kondigde vanochtend tevens aan dat de premie die werkgevers en werknemers samen betalen gelijk blijft. De premie is 22,5 procent over het salaris minus het bedrag dat ingeruimd is als de AOW-uitkering.

Het Metalektro Pensioenfonds houdt de premie op 23 procent.