Werkgroep voor overstromingen

Rotterdam, 6 nov. Het kabinet benoemt binnenkort een zogenoemde Taskforce Management Overstromingen. Die moet maatregelen bedenken voor het geval zich overstromingen voordoen in Nederland, zoals rampenplannen en evacuatieschema`s. Ook moet de werkgroep toezien op uitvoering van de maatregelen. In de taskforce zitten onder anderen commissaris van de koningin in Zuid-Holland Franssen, burgemeester Van Vliet van Amersfoort, dijkgraaf Doornbos van hoogheemraadschap van Rijnland en de Gelderse gedeputeerde Keerweer. De taskforce wordt voor een periode van twee jaar benoemd.