Turkse toezegging aan Europese Unie

Ankara/Berlijn, 6 nov. Premier Erdogan van Turkije is bereid het wetsartikel dat belediging van de Turkse identiteit strafbaar stelt aan te passen. De toezegging komt kort voor de naar verwachting zeer kritische voortgangsrapportage van de Europese Unie over toetreding van Turkije. Pagina 4