Sms: een wonder van technisch vernuft en innovatieve verbeelding. Maar hoe pers ik mijn liefde, mijn lust, mijn verlangen in honderdzestig tekens inclusief wit?

Een 160 is een gedicht van 160 tekens inclusief spaties: het maximale formaat van een sms’je. Binnenkort meer 160’s van gevestigde dichters èn van lezers.

    • Sofie Cerutti