Omdat het leger het niet kon en 4 amazones wel

Omdat het leger het niet kon en 4 amazones wel Marrum. Ja, dit is een foto van afgelopen vrijdag. Het is de redding van de ruim honderd paarden die sinds vorige week woensdag op een ondergelopen weilandje bij het Friese Marrum ingesloten waren door water. Nu inmiddels een ‘oude’ foto, maar in dit geval gaat het om een zo bijzonder en veelbesproken beeld, dat de redactie plaatsing gerechtvaardigd vond. De paarden stonden in de zomerpolder Noarderleech, omringd door het water dat de buitendijkse polder via de zomerkade had overstroomd. Het land is eigendom van de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea die er ‘s zomers honderden paarden en runderen laat grazen. Eigenaar Lootsma uit Tzummarum had de paarden voor 15 oktober moeten verwijderen. Het leger wilde de paarden woensdagnacht bevrijden met twee pontons, maar dat werd verhinderd door laag waterpeil. Dat was inmiddels zo gezakt, dat de pontons vastliepen. De vier amazones lukte het wel om de kuddedieren in een paar minuten van de dobbe naar de zeedijk te loodsen. Een van de paarden zakte na aankomst door zijn poten en overleed. Achttien paarden verdronken al eerder in de week. It Fryske Gea heeft strengere controles toegezegd en tegen Lootsma is proces-verbaal opgemaakt. Hij blijkt in 1998 in aanraking te zijn geweest met de Dierenbescherming en de Algemene Inspectiedienst (AID) wegens verwaarlozing van zijn schapen. Foto Laurens Aaij 03-11-2006 Marrum NRC Handelsblad Paarden Marrum met 'lokpaarden' uit het tussendijks gebied naar de dijk geloodst. ©Foto: Hoge Noorden / Laurens Aaij info@hogenoorden.nl Aaij, Laurens

Ja, dit is een foto van afgelopen vrijdag. Het is de redding van de ruim honderd paarden die sinds vorige week woensdag op een ondergelopen weilandje bij het Friese Marrum ingesloten waren door water. Nu inmiddels een ‘oude’ foto, maar in dit geval gaat het om een zo bijzonder en veelbesproken beeld, dat de redactie plaatsing gerechtvaardigd vond.

De paarden stonden in de zomerpolder Noarderleech, omringd door het water dat de buitendijkse polder via de zomerkade had overstroomd. Het land is eigendom van de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea die er ‘s zomers honderden paarden en runderen laat grazen. Eigenaar Lootsma uit Tzummarum had de paarden voor 15 oktober moeten verwijderen.

Het leger wilde de paarden woensdagnacht bevrijden met twee pontons, maar dat werd verhinderd door laag waterpeil. Dat was inmiddels zo gezakt, dat de pontons vastliepen. De vier amazones lukte het wel om de kuddedieren in een paar minuten van de dobbe naar de zeedijk te loodsen. Een van de paarden zakte na aankomst door zijn poten en overleed. Achttien paarden verdronken al eerder in de week.

It Fryske Gea heeft strengere controles toegezegd en tegen Lootsma is proces-verbaal opgemaakt. Hij blijkt in 1998 in aanraking te zijn geweest met de Dierenbescherming en de Algemene Inspectiedienst (AID) wegens verwaarlozing van zijn schapen.