Klacht vervalt tegen ex-minister

Amman, 6 nov. - De aanklager aan het Jordaanse staatsveiligheidshof heeft gisteren de aanklachten tegen een vroegere minister ingetrokken. Ex-minister van Informatie Adnan Abu Odeh was eerder in staat van beschuldiging gesteld wegens majesteitsschennis en het zaaien van verdeeldheid na een interview waarin hij had gewag gemaakt van systematische discriminatie van Jordaniërs van Palestijnse afkomst. Abu Odeh, die onder wijlen koning Hussein ook chef van diens kabinet was, is zelf van Palestijns origine.