correcties & aanvullingen

21minuten

In het artikel ‘Dit land snakt naar politici met een visie’ in nrc.next van vrijdag 3 november stond „Slechts 16 procent van de politici praat volgens de ondervraagden met kennis van zaken over onderwerpen. Niet meer dan 6 procent van de politici heeft, zeggen zij, een goed contact met de bevolking. En slechts een vijfde van de politici handelt volgens hen in het landsbelang.” Dit moest zijn: „Slechts 16 procent van de burgers vindt dat politici met kennis van zaken over onderwerpen praten. Niet meer dan 6 procent van de burgers vindt dat politici een goed contact hebben met de bevolking. En slechts een vijfde van de burgers vindt dat politici handelen in het landsbelang.”