Vervuilde bagger

De titel is goed, van het artikel Vervuilde bagger is niet overal even giftig, door Henk Leenaers (W&O, 21 oktober). Het ging over de analysemethode van Jos Vink voor actuele risico`s van met zware metalen vervuilde bagger. De door Jos Vink (RIZA) ontwikkelde methode is inderdaad een uitstekende nieuwe methode die goede aanvullende informatie geeft over de werkelijke (in situ) effecten (of ook wel actuele risico`s) van verontreinigde bagger. Echter Leenaers plaatst deze methode helemaal niet in het kader van het milieubeleid. Het is ernstiger dat ook de opmerking van Jos Vink de manier waarop we nu uit totaalgehalten milieu-effecten voorspellen deugt van geen kant” niet van commentaar wordt voorzien. Ernstiger is dat Leenaers geen enkele moeite heeft gedaan om het beoordelingskader in Nederland te schetsen. VROM heeft in het verleden heel bewust (en terecht) voor de beoordeling op basis van totaalgehalten gekozen. Bagger die met die beoordeling niet schadelijk is, kan overal worden hergebruikt. Als je de methode van Jos Vink gebruikt krijg je informatie die ter plekke onder die bepaalde (zuurstofloze) condities geldt. Ga je de bagger verplaatsen (en dat gebeurt vaak bij bagger) dan kan door veranderingen in de oxidatietoestand sulfide in sulfaat worden omgezet en wordt de giftigheid opeens weer factoren groter. De omgeving waar de bagger zich bevindt of naartoe verplaatst wordt, en het kader waarmee je de methode van Jos Vink beoordeelt, zijn dus belangrijk. In het verleden is Nederland door schade en schande daar wijs over geworden. Een opgehoogde weg in Friesland moest worden afgegraven vanwege actuele hoge gehalten zware metalen. Deze zware metalen waren uitgeloogd, omdat metaalsulfiden door blootstelling aan luchtzuurstof werden omgezet in sulfaten, die goed oplosbaar zijn. Leenaers (en helaas Jos Vink) gaan hier veel te makkelijk aan voorbij. Het gaat om het potentiële risico en het actuele risico van verontreinigingen. Deze twee begrippen zijn belangrijke peilers onder het beleid van VROM. Blijkbaar ruiken de waterschappen nu hun kans om makkelijker van vervuilde bagger af te komen!

    • Ron Bosman Leiden