Tweede kans-onderwijs

Onder het artikel `Politiek moet uit zijn hok` (W&O,14 okt), een vooraankondiging voor de website www.wethepeople.nl, spreekt de directeur van de SLO Jan van den Akker uit dat tweede kans-onderwijs zo belangrijk is voor bepaalde jongeren. Ik kan niet wachten tot die website mij ruimte geeft daarop te reageren, want terwijl tegenwoordig iedereen de mond zo vol heeft van de kennissamenleving, en ook deze krant ons wel het zoveelste artikel over particuliere scholen voorschotelde - scholen waar ouders tot 20.000 euro moeten neer tellen om hun kinderen alsnog aan een diploma te helpen - komen we via de media maar weinig te weten over wat er de afgelopen tien jaar met het echte tweede kans-onderwijs in Nederland, het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (vavo) gebeurd is. Daar waar het bij de particuliere scholen landelijk om een luttele 2.000 leerlingen gaat, gaat het bij het vavo nog steeds om ruim 12.000 leerlingen. Maar let wel: tien jaar geleden waren er dat nog zo`n 100.000. Doordat de Wet op Educatie en Beroepsonderwijs uit 1996, een bestuurlijke blunder van de eerste orde, het vavo koppelde aan het beroepsonderwijs, kregen de Regionale Opleidings Centra (roc`s) de ondankbare taak twee totaal verschillende vormen van onderwijs samen te bestieren. Er is bij die twee onderwijsvormen niet alleen sprake van andere doelgroepen en andere leertrajecten, maar ook van andere wervings- en intaketrajecten en niet minder belangrijk: een heel andere financiering.

Het vavo wordt gefinancierd door de gemeente, middels contracten gebaseerd op contacturen met cursisten, maar moet toch volledig meebetalen aan de overheadkosten van het roc waaraan het gekoppeld is. Waardoor vrijwel alle nog resterende vavo`s in Nederland (minder dan de helft van tien jaar geleden) een langzame maar zekere dood sterven, temeer omdat gemeentes ook nog eens op zoek zijn naar goedkopere alternatieven en jaarlijkse kortingen op het budget doorvoeren.

Het lijkt me een thema dat de volle aandacht verdient, nog voor de verkiezingen.