Rood potlood in 34 gemeenten

Rotterdam, 4 nov. Acht procent van de Nederlandse stemgerechtigden stemt op 22 november met potlood op een papieren stembiljet, omdat de stemcomputers in hun gemeente zijn afgekeurd. Het gaat om 950.000 mensen in 24 gemeenten. In tien gemeenten zou sowieso met potlood worden gestemd.Pagina 3