Opmerkelijke militaire toenadering tussen Athene en Ankara

De verwijdering tussen Europa en Turkije staat in contrast met de opmerkelijke toenadering tussen Griekenland en Turkije. De Turkse opperbevelhebber Yasar Büyükanit, die in Athene als `havik` bekendstaat, brengt momenteel een vierdaags bezoek aan Griekenland, nadat afgelopen zomer zijn Griekse collega Panayótis Chinofótis Turkije heeft aangedaan. Beide gebeurtenissen zijn zonder precedent. Ze beogen een vermindering van de incidenten en de spanningen op en boven de Egeïsche Zee. Er bestaat zelfs al een hot line tussen beide mannen.

Er wordt nu van gedachten gewisseld over mogelijke samenwerking bij rampenbestrijding en vredesmissies in NAVO-verband. Een ander onderwerp is het tegengaan van illegale immigratie, waarbij beide landen elkaar tot nog toe tegenwerkten.

In een groot debat deze week in het Griekse parlement verweet de socialistische oppositie de conservatieve minister van Buitenlandse Zaken, Dora Bakoyánnis, dat zij slechts toeschouwer is in de kwestie-Cyprus en werkeloos toeziet bij de internationale opwaardering van de alleen door Turkije erkende `Turkse Republiek Noord-Cyprus`. Atheense dagbladen beschuldigen haar ervan ”de meest pro-Turkse minister binnen de EU” te zijn.