Misleiding met stamcel uit bloed navelstreng

Ruim tweederde van de gynaecologen en verloskundigen neemt op verzoek van zwangere vrouwen navelstrengbloed af, terwijl het wetenschappelijk nut daarvan niet is bewezen. Het bloed wordt tegen hoge tarieven door commerciële bedrijven ingevroren en opgeslagen.

Dit blijkt uit een inventarisatie van deskundigen, onder wie hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Didi Braat en oud-minister Els Borst van Volksgezondheid. Zij schrijven vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat deze hulpverleners zich schuldig maken aan verwijtbaar handelen. Ze zijn mede schuldig aan misleiding en zijn daarop tuchtrechtelijk aan te spreken. Er zou een verbod moeten komen op deze commerciële bloedbanken, menen zij.

Instellingen als Cryo-Save, Cells4health, Cells4life en Stamcelbank Nederland maken in tijdschriften en op internet reclame voor het tegen betaling invriezen van stamcellen uit beenmerg en navelstrengbloed voor het kind. Er wordt 500 tot 1.500 euro voor betaald. Ouders verwachten dat hun kind zo met de eigen stamcellen kan worden behandeld, mocht het een ongeneeslijke ziekte krijgen.

De kans dat dit zo zal zijn, is volgens Didi Braat „zeer klein”. Uit recent onderzoek blijkt dat die kans varieert van 1 op 1.400 tot 1 op 20.000. De vereniging van verloskundigen ontraadt mee te werken aan de commerciële opslag van stamcellen voor eigen gebruik. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen dat de commerciële opslag van stamcellen voor eigen gebruik moet worden ontraden.

Stamcellen kunnen zich nog tot allerlei typen cellen ontwikkelen, bijvoorbeeld bloedcellen of spiercellen. Dat zou ze geschikt maken om zieke organen mee te repareren. Er is een groeiende belangstelling om de stamcellen van het kind op te slaan. „Zelfs invriezen van eigen beenmerg lijkt in opmars te zijn”, aldus de auteurs. Volgens hen bevat navelstrengbloed te weinig stamcellen voor eventuele latere behandeling.

Stamcellen:pagina 2