Misleiden en inspelen op angst door kabinet

Voedselbanken; voorliegen van de Kamer; ministers die moeten aftreden; schofferen van de vakbonden, de SER, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en vluchtelingenorganisaties; bevriezen van de AOW; ondervoede bejaarden; groei van de jeugdwerkloosheid; stijging van de huren; graaicultuur bij nutsbedrijven; wegbezuiniging van welzijnswerkers, conciërges en stadswachten; premie voor gezonde mensen; kinderen in de cel; racisme; oorlog in Irak.

Zie hier het resultaat van vier jaar Balkenende. Of zijn we het vergeten? Ik niet en velen met mij ook niet. De kloof tussen arm en rijk is zo groot geworden dat de armen niet meer rond kunnen komen, ouderen zijn afgescheept met een toegift van 4 euro per maand en de tweedeling tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders is groter dan ooit.

In de komende vier jaar past Balkenende het ontslagrecht aan, gaat hij marktwerking in de zorg introduceren, stijgen de huren nog verder en gaat hij gezinnen waarbij een van de twee ouders voor de kinderen zorgt 2.000 euro extra belasting per jaar opleggen. Het CPB heeft aangetoond dat het CDA-programma met name gunstig is voor het rijke deel van de samenleving. Zijn dit de Normen en Waarden waar het CDA zo trots op is? In plaats van dat Balkenende verantwoordelijkheid neemt voor zijn asociale beleid van de afgelopen jaren komt hij niet verder dan het beschuldigen van Bos.

Zo hoeft de premier geen antwoord te geven op vragen die hij hoort te beantwoorden; vragen die ik heb. Normen en waarden? Ik noem dat misleiden en inspelen op angst. Angst die het resultaat is van vier jaar CDA-beleid. Balkenende neemt geen verantwoordelijkheid voor wat Nederland geworden is; zijn Nederland met vele armen en weinig rijken; zijn Nederland waarin bevolkingsgroepen meer dan ooit met de rug naar elkaar toe staan.