Marleen Barth (2)

Weer iemand die het helaas nog steeds niet begrepen heeft. Marleen Barth wil in navolging van haar illustere PvdA-partijgenoot Van Kemenade het idee van de horizontale basisvorming weer heroverwegen. Dit concept dat leerlingen van 12-14 jaar met hun volstrekt verschillende aanleg in één grote klas plaatst, is inmiddels gelukkig weer afgeschaft. Wat was het probleem? Allereerst een chronisch gebrek aan inzicht in de menselijke aard. Het `model Van Kemenade` weigert te accepteren dat leerlingen op jonge leeftijd al duidelijke intellectuele verschillen vertonen en dat de veelkleurigheid van deze aanleg via gelijke kansen niet uitgeschakeld, maar juist aangemoedigd moet worden. De methode hiervoor is, naast het bieden van gelijke kansen voor iedereen, een stimulering van de potentiële kwaliteiten van leerlingen door het volledig respecteren van het verschil. Als bij de Onderwijsvakbond CNV het `Van Kemenade concept` de norm blijft, doet de volgende onderwijsminister er verstandig aan deze vakbond te negeren. Laten de komende jaren in het teken staan van drie woorden die communicerende vaten zijn: gelijkheid, kwaliteit en diversiteit.