Mammoetfraude

Ja, het was een beetje uit de hand gelopen. En ja, hij had gevraagd foto’s te manipuleren voor een stuk in Science. En inderdaad, hij had een medewerker verzocht om twee stamcellijnen eruit te laten zien als elf stamcellijnen. Maar van echte fraude was geen sprake, laat staan van verduistering.

Vorige week stond de voorheen beroemde Zuid-Koreaanse stamcelonderzoeker Woo Suk Hwang voor de rechter. En zijn advocaten verdedigden hem met verve – zo valt te lezen op de website van Science.

Hwang had in 2004 gegevens vervalst, zo gaven zij toe, maar gefraudeerd met gelden had hij niet. Al zijn onderzoekssubsidies waren verkregen op grond van eerder onderzoek. En dat deugde, betoogden zij.

Dat er nogal wat van dat geld was verdwenen, konden de advocaten ook verklaren. Een deel was aangewend voor een project om de Siberische tijger, bewoner van Noord-Korea, te klonen. Een ander deel, bedoeld voor een project om de uitgestorven mammoet te laten herleven, zou zijn beland bij mafia-achtige types uit Rusland.

Het werk dat tot Hwangs val leidde betrof menselijke stamcellen. In het Science-artikel beschreef hij elf stamcellijnen – naar zijn zeggen opgekweekt uit de stamcellen van elf patiënten met uiteenlopende chronische aandoeningen. Later bleek dat het zelfs niet om twee stamcellijnen ging, maar dat ze alle elf waren vervalst.

Tegenwoordig werkt Hwang met dertig van zijn voormalige medewerkers in wat zijn advocaten een ‘bouwvallige schuur’ noemden. Daar concentreert hij zich nu op dierlijke stamcellen.